Over Volens

Volens : vzw en ngo

Volens ontstond in 1964 als vzw en is erkend als ngo (niet-gouvernementele organisatie). Ze heeft een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een algemeen secretariaat.

De laatste herziening van onze statuten dateert van juni 2004. Daarin staan o.m. de doelstelling van onze vzw en de middelen die Volens kan aanwenden om deze doelstellingen te realiseren:

“(Volens) heeft de ontwikkelingssamenwerking als belangrijkste maatschappelijk doel, met in het bijzonder de bevordering van alle initiatieven van opvoedkundige en algemeen vormende aard, zowel in het onderwijs als in de landbouw, de medische sector, de sociale animatie en de technische bijstand in de derde wereld.

Hiertoe kan zij onder meer :

  • personeel uitzenden en ngo-coöperanten selecteren, vormen en omkaderen;
  • financiële middelen ter beschikking stellen voor projecten en aan partnerorganisaties in de derde wereld
  • in België de bevolking informeren en sensibiliseren, en educatieve activiteiten organiseren.”

Inbedding

Volens is een Belgische vereniging met een “nationaal” karakter. Vlamingen, Walen, Duitstaligen, Brusselaars en anderstaligen in België denken een ietsiepietsie anders over ontwikkelingswerk. Dit samenbrengen is een goede oefening in het werken binnen de interculturele context. Een pluspunt dus.

Volens is geënt op een open christelijk geïnspireerde traditie. De evangelische waarden zijn een uitgangspunt (naast andere). Als organisatie weet ze die te plaatsen in een pluralistische wereld, met respect voor individu, volk en cultuur.

Volens is erkend als ngo door het DGOS (Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking) en is sinds 1998 lid van het samenwerkingsverband ITINERANS, eveneens erkend door het DGOS. Volens maakt actief deel uit van de Belgische en internationale Noord-Zuidbeweging en is daarom lid van tal van federaties, koepels, netwerken en fora.

Volens is door haar ruim netwerk, de huidige coöperanten en de teruggekeerde vrijwilligers, de diverse solidariteitsgroepen en door haar activiteiten en uitwisselingsprogramma’s sterk ingebed in de Belgische samenleving.