Projectfinanciering

Het financieren van projecten is voor Volens slechts één strategie voor ontwikkeling, naast o.m. het inzetten van mensen. Financieren helpt zonder twijfel bij het bevorderen van de basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld door lokale krachten en organisatienetwerken te versterken, politiek te lobbyenof productievoorwaarden te verbeteren.

Volens zet zelf geen projecten op en reageert alleen op aanvragen van partnerorganisaties die een plan hebben op termijn zelfbedruipend te worden. Door de financiering moet de organisatie of doelgroep een grotere financiële autonomie ontwikkelen.