Inleefstages

Volens biedt je de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de projecten van haar partnerorganisaties in het Zuiden. De inleefstages hebben niet in de eerste plaats de bedoeling om “te werken”. Ze willen de kans bieden andere culturen beter te begrijpen, het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking te beleven en hun weerbaarheid te waarderen.

We verwachten van de deelnemers een geëngageerde interesse voor vreemde culturen en een bewogenheid voor de ontwikkelingsproblematiek. De inleefstages richten zich tot gemotiveerde en sociaal geëngageerde personen (25 tot 45 jaar) met al enige werkervaring in België. De inleefstages zijn niet geschikt als stage in het kader van een opleiding.

We bieden stagemogelijkheden rond diverse activiteiten en in verschillende landen. Het aanbod verschilt van jaar tot jaar. Deze individuele inleefstages gaan elk jaar door tussen april en december. Ze duren bij voorkeur 3 maanden (minstens 6 weken).

Voorbereiding:

  • de kandidaten nemen verplicht deel aan twee voorbereidende weekends ;
  • tevens zal een voorbereidend werkje moeten gemaakt worden over het land, project, soort stage, e.d. ;
  • een goede kennis van de taal van het betrokken land is vereist .

Na de stage:

  • Na afloop van de inleefstage wordt een evaluatieweekend gehouden;
  • de stagiair maakt een kort verslag over zijn/haar stage en komt dit persoonlijk toelichten.

Budget:

  • Volens staat in voor de organisatie van de voorbereidende weekends en het evaluatieweekend. Deelname hieraan is kostenloos;
  • De stagiair staat zelf in voor de kosten van vlucht, verblijf en verzekeringen;
  • Verblijven bij een gastgezin of bij de coöperant is meestal mogelijk;
  • In uitzonderlijke gevallen kan Volens een kleine tussenkomst voorzien.